Prangli kämping

Tere tulemast!

Oleme alati avatud!
Võta meiega ühendust ja leiame just Sinu vajadustele parima lahenduse. Me usume, et Sa ei pea pettuma.

Meie kohvik Kelnase sadamas

KODUKORD

Kodukord Prangli saarel.Lahelohe lastelaagris.
Laagrisse saabumine ja lahkumine toimub saatja poolt koostatud nimekirja alusel.
Laagrisse saabujatelt (lastelt) nõutakse lapsevanema allkirjaga kinnitatud tõendit lapse tervisliku seisundi kohta.
Ravimite kasutamise vajadus peab kajastuma lapsevanema allkirjaga kinnitatud tõendil.
Laagris viibijad on kohustatud täitma sisekorraeeskirju, päevarežiimi, juhataja ja kasvataja korraldusi.
Majutuskoht hoida päeval korras. Isiklikud esemed, kohvrid ja riided vastavates kappides.
Magamisruumist lahkudes kontrollida, et aknad ja rõdude uksed oleksid suletud, elektrivalgustus välja lülitatud.
Laagri territooriumilt lahkumine lubatud ainult kasvataja või juhataja loal.
Veekogu ääres ja veekogul viibimine lubatud ainult koos kasvataja või treeneriga.
Veekogul viibimisel peab kasutama päästeveste.
Kõrvalistel isikutel laagri territooriumil viibimine ja läbimine keelatud.
Laagri territooriumile autoga sissesõit lubatud ainult laagri juhataja loal.
Tubadest lahkudes tuleb kontrollida, et aknad ja uksed oleksid suletud ning elektrivalgustus välja lülitatud; igapäevaselt tuleb koristada tuba, tühjendada prügikast, hoida korras voodi, kapp, laud; kasvatajail/treenereil ja juhatajal on õigus tuba kontrollida.
Alkoholi, narkootiliste ainete ja tubakatoodete laagri territooriumile toimetamine ning nende tarbimine on rangelt keelatud.
Igapäevaselt tuleb koristada tuba, tühjendada prügikast, hoida korras voodi, kapp, laud; kasvatajail/treenereil ja juhatajal on õigus tuba kontrollida.
Mobiiltelefone ja väärtesemeid soovitame laagrisse mitte kaasa võtta; kui otsustate siiski need kaasa võtta, on soovitav raha ja väärtesemed (fotoaparaat, mobiiltelefon, mp3-mängija jne) anda hoiule kasvataja/treeneri kätte ning leppida temaga eelnevalt kokku nende asjade kasutamise kord; juhul, kui laagripoolseid soovitusi ei järgita, laager kadunud asjade eest endale vastutust ei võta.
Isiklike asjade eest lastelaager ei vastuta, samas teeb kõik turvalisuse tagamiseks.
Tubade seintele, laudadele, toolidele, naridele jm on kirjutamine, joonistamine, sodimine keelatud.
Lastelaagri kodukorrast mittekinnipidamisel võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga ning vajadusel saadetakse laps või noor enne laagrivahetuse lõppu koju (laagritasu lapsevanemale ei hüvitata).
Lastelaagri sisekorraeeskirjade rikkumise korral võetakse ühendust lapsevanema või hooldajaga.
Lõkke süütamine laagrijuhataja loata RANGELT KEELATUD!
Tulekahju korral informeerida koheselt laagri personali ja koguneda eelnevalt kasvatajaga kokkulepitud kohta.
Külaliste kutsumine laagri territooriumile juhataja loata ei ole lubatud.
Noortelaagris öörahu kell 23.00-7.00.
materiaalse kahju tekitamisel noortelaagri varale on kahju kohustatud hüvitama lapsevanem või hooldaja;
OLE SÕBRALIK JA ABIVALMIS!